mandag 30. oktober 2017

Steampunky Halloween Top Hat

Good Morning!

Been a long time since I have posted....
Short story.... life has reared it ugly head
and made a few weeks feel like an eternity of misery. 
But everything turns out for the better if you just are patient & positiv!

Now, for the creative part of the post 💙
I have made a new Top Hat!
I have had a skull laying around from The Trinket Parlour since last 
Halloween and wanted to make something out of it & the hat,
and this is the result!

❤❤❤❤❤❤

God Morgen!

Vært en stund siden jeg har postet noe her....
Kort fortalt....livet viste sin "stygge" side
og har gjort livet mitt til et lite helvete de siste ukene.
Men som jeg alltid sier, har det gått nedover så går det bare oppover til slutt!
Det gjelder bare å være tålmodig og positiv!

Men nå, over til det kreative av denne posten 💙
Jeg har lagd en ny Topphatt!
Jeg har hatt en hodeskalle liggende fra The Trinket Parlour siden
sist Halloween og ville gjøre noe ut av den og hatten,
og her er resultatet!